rem-vai-06

Thang chữ M-4,7MXuất xứ
 
 Việt Nam
 
 Bảo hành
 
 24 tháng (khóa thang)
 
 Bảo hiểm
 
 Bảo Minh
 
 Hệ Nhôm
 6063 – Nhập Khẩu (có CO Nhập Khẩu nhôm)
 Khóa Thang
 Khóa lẫy tự động
 Chiều cao chữ A
2.3 m
 Chiều cao chữ I
4.7 m
 Thu gọn
1.28 m
 Số Lượng bậc

16 (4 khúc – mỗi khúc 04 bậc)

 

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn