rem-vai-06

Thang chữ M-5,8M Xuất xứ
 
 Việt Nam
 
 Bảo hành
 
 3 tháng (khóa thang)
 
 
 
 
 Hệ Nhôm
 6063 – Nhập Khẩu
 Khóa Thang
 Khóa lẫy tự động
 Chiều cao chữ A
2.9 m
 Chiều cao chữ I
5.8 m
 Thu gọn
1.5 m
 Số Lượng bậc

20 (4 khúc – mỗi khúc 05 bậc)

 

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn