rem-vai-06

Thang chữ M-7,2MXuất xứ
 
 Việt Nam
 
 Bảo hành
 
 3 tháng (khóa thang)
 
 
 
 
 Hệ Nhôm
 6063 – Nhập Khẩu
 Khóa Thang
 Khóa lẫy tự động
 Chiều cao chữ A
3.45m
 Chiều cao chữ I
7.16m
 Thu gọn
1.33m
 Số Lượng bậc

24 (6 khúc – mỗi khúc 04 bậc)